Pardubická nemocnice má nové Centrum vysoce specializované péče pro dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu

0

pardubická nemocnice, centrum vysoce specializované péče pro dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu


Pardubické nemocnici se podařilo získat prestižní statut Centra vysoce specializované péče pro dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu.

„Jsme moc rádi, že nám byl tento prestižní statut ministerstvem zdravotnictví udělen. Tento krok vnímáme jako ocenění kvality péče, kterou poskytujeme,“ uvedl primář ORL kliniky Pardubické nemocnice Karel Pokorný.

Nové pedaudiologické centrum

Nové pedaudiologické centrum je určeno pro děti do 18 let, u nichž je diagnostikována trvalá porucha sluchu. „Jde především o to, aby se sluchové vady zachytily co nejdříve. Proto v Pardubické nemocnici, konkrétně hned v porodnici, provádíme novorozenecký screening. Pokud se odhalí nějaký problém, přichází na řadu po třech týdnech druhý kontrolní screening. Jestliže i ten potvrdí sluchové potíže, jsou děti směřovány do specializovaných center. Tato pracoviště, která nyní získala statut center vysoce specializované péče, většinou fungují při nemocnicích krajského typu,“ upřesnil vedoucí foniatr ORL kliniky Pardubické nemocnice Jaroslav Praisler.

Vyšetření na jednom místě

Výhodou specializovaného centra pro dětské pacienty je fakt, že vyšetření mohou absolvovat na jednom místě. 

„A to jak v případě úvodního vyšetření, tak i následných úkonů, jako je například u středně těžké poruchy sluchu přidělení sluchadel či v případě těžké vady sluchu indikace ke kochleární implantaci,“ poznamenal Jaroslav Praisler.

V případě indikace ke kochleárnímu implantátu je pak samotný operační výkon prováděn mimo pardubické centrum vysoce specializované péče.

Centrum může otevřít i nové možnosti

V pedaudiologickém centru se budou odborníci z Pardubické nemocnice setkávat s širokou škálou pacientů. „Historicky jsme byli jedním z prvních pracovišť v republice, které začalo provádět novorozenecký screening. Ten je důležitý hlavně proto, aby se na sluchovou vadu přišlo co nejdříve. Ideálně do půl roku věku dítěte, aby se následně sluchadly nebo pomocí kochleárního implantátu stimulovala sluchová centra a mohla se rozvíjet řeč,“ podotkl vedoucí foniatr ORL kliniky Pardubické nemocnice. Věříme, že statut centra vysoce specializované péče nám může otevřít i nové možnosti. Například větší šanci získat kvalitnější přístrojové vybavení,“ dodal Jaroslav Praisler.

Co je to centrum vysoce specializované péče

Status centra vysoce specializované péče uděluje zdravotnickému zařízení Ministerstvo zdravotnictví na základě splnění předepsaných podmínek, a to na dobu určitou. Po jejím uplynutí musí centrum požádat o reakreditaci. 

„Centrum vysoce specializované péče pro dětské pacienty s trvalou poruchou sluchu je už desátým centrem specializované péče v Nemocnici Pardubického kraje. Devět z nich se nachází v Pardubické nemocnici, a protože naše společnost provozuje dvě iktová centra, desáté slouží pacientům v Litomyšlské nemocnici. Nespornou výhodou dostatečného množství specializované péče v našich nemocnicích je její dostupnost v rámci regionu, pacienti tak tuto péči nemusejí vyhledávat mimo území Pardubického kraje. Dlouhodobou snahou Nemocnice Pardubického kraje přitom je koncepční rozšiřování nabídky těchto center,“ doplnil generální ředitel společnosti Tomáš Gottvald.

Zdroj: TZ Nempk.czSouvisející

Komentáře

Máte názor? Komentujte článek...

Zadejte vaše jméno
Zadejte váš email
Zadejte komentář